Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Wynalazki Grecji starożytnej

Z pojęciem maszyny łączymy nieodłącznie słowo postęp. Maszyny ułatwiają człowiekowi pracę, przyczyniają się do szybkiego rozwoju gospodarczego. Dzięki maszynom człowiek może pracować wydajniej i efektywniej a jednocześnie na pewno nie jest tak zmęczony. To co w dzisiejszych czasach jest jednoznaczne w starożytnej Grecji wszelkie wynalazki które mogły ulżyć pracy niewolników przeszły w zasadzie bez echa. To właśnie w starożytnej Grecji wynaleziono pierwszą maszynę parową i nie znaleziono dla niej żadnego zastosowania. Dlaczego tak się stało? Przecież mogła służyć ludziom w różnych przypadkach do różnych celów. To były inne czasy nie tylko pod względem społecznym, ale również ekonomicznym. Robocizna była tania a praca wykonywana przez niewolników. Niepotrzebna była mechanizacja a w niektórych przypadkach byłaby może szkodliwa. Większe zastosowanie wynalazków miało miejsce jedynie w budownictwie i hydraulice. Do budowy świątyń używano wielkich kamieni, więc siłą rzeczy trzeba było je jakoś transportować i tu znalazły zastosowanie machiny transportowe. Następnie te bloki trzeba było podnieść na odpowiednią wysokość i tu znalazły zastosowanie podnośniki.

Wynalazki

Aby dowiedzieć się o wszystkich wynalazkach czasów starożytnych warto zajrzeć do opisów przekazanych przez Filona z Bizancjum . Filon był pisarzem tworzącym w trzecim wieku przed naszą erą i to właśnie on w dziewięciu księgach opisał „mechanike syntaxis”. To było właściwie ostatnie dzieło o odkryciach greków. Ich spadkobiercami zostali Rzymianie i to właśnie oni kontynuowali dalsze odkrycia. Głównym źródłem informacji o zdobyczach greckiej mechaniki jest dzieło składające się z dziesięciu ksiąg napisane przez rzymskiego architekta Witruwiusza. To właśnie tam można zapoznać się z wynalazkami pogrupowanymi według następujących rodzaji: Grupa pierwsza to machiny służące do podnoszenia ciężarów. (nazywane były one elewatorami) oraz machiny służące do transportu ciężarów. Grupa druga to machiny służące do czerpania i odprowadzania wody (tak zwane machiny hydrauliczne). Niektóre z tych machin były używane w górnictwie a były to pompy, automaty i zegary wodne. Trzecia grupa to machiny wojenne czyli tak zwane tormenta.