Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Cmentarz powązkowski

Z chwilą utworzenia cmentarz na Powązkach leżał poza granicami Warszawy i był po cmentarzu świętokrzyskim drugim co do wielkości miejscem pochówku Warszawiaków. W XIX wieku rozbudowano kościół św. Karola Boromeusza w stylu neorenesansowym. Od 1925 roku po pochówku Władysława Reymonta zapoczątkowano zwyczaj chowania zmarłych w Alei Zasłużonych. Opiekę nad nim sprawuje Kuria Metropolitarna Warszawy, którą reprezentuje zarząd cmentarza i Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Starych Powązek. Cały teren podlega również ochronie konserwatorskiej Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy. Od powstania zwiększył swoją objętość dziewiętnastokrotnie i dzisiaj zajmuje powierzchnię 43 hektarów. W czasie II wojny światowej działała tutaj Armia Krajowa, były tu składy broni, stąd też rozprowadzano żywność do getta warszawskiego. Wśród 2,5 miliona pochowanych, jest bardzo wiele znanych osób. Spoczywają tu między innymi : Hanka Bielicka, Adolf Dymsza, Franciszek Bohomolec, Mieczysława Ćwiklińska, Tadeusz Dołega-Mostowicz, Edward Dziewoński, Władysław Hańcza, Marek Hłasko, Gustaw Holoubek i wielu innych.