Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Członek straż miejskiej i ochrona

Pomoc dla policji to między innymi powstanie straży miejskiej, która pomaga policji w utrzymaniu spokoju i porządku w określonych miejscach. Bardzo często policja nie potrafi ogarnąć wielkich okręgów, które oczywiście gromadzą na swojej powierzchni bardzo różnych ludzi i między innymi przestępców. Policja nie ma możliwości być na raz we wszystkich miejscach, a najczęściej patroli jest i tak zbyt mało aby ogarnąć wszystko na raz, a więc powstały do pomocy patrole straży miejskiej, które najczęściej nie posiadają tak wielkich uprawnień jak policja, ale mogą doskonale zatrzymywać ludzi i przekazywać ich policji, która następnie będzie ich umieszczała a areszcie w oczekiwaniu na rozprawę sądową, która może ich skazać na więzienie, na karę grzywny czy może nawet zasądzić o ich niewinności i może danego człowiek wypuścić na wolność. Straż miejska to organizacja państwowa, która zatrudnia pracowników. Dzięki straży miejskiej opanowano w dość dużym stopniu rozszerzanie się drobnej przestępczości. Ochrona mienia i osób prywatnych to najczęściej hasło towarzyszące wszelkim firmom ochroniarskim. Jak sama nazwa wskazuje są to firmy, które mają zapewniać ochronę osobom, które oczywiście wynajmują dane firmy. Najczęściej spotyka się firmy ochroniarskie, które ochraniają jakieś sławne osoby, albo nawet posiadłości, które mają na swoim terenie jakieś cenne towary, albo nawet cenne osobistości. Bardzo często spotyka się patrole różnych firm ochroniarskich, które krążą między obiektami ochranianymi. Firmy ochroniarskie to oczywiście firmy prywatne, czyli żeby wynająć daną firmę do ochrony na samych wystarczy oczywiście zapłacić odpowiednią cenę i będą nas chronili. Najczęściej ludzie jednak wybierają firmy, aby ochraniały ich dobytek, czyli w tym przypadku domy lub posiadłości. Dzisiejsze czasy są ciężkie i bardzo często słyszy się, że jacyś ludzie dopuszczają się przestępstw, a inni którzy posiadają spory majątek boją się takich rozbojów, a więc wynajmują firmy ochroniarskie aby te zapewniały im bezpieczeństwo.

Policjant i strażak

Niebieski pracownik służby porządkowej to miedzy innymi policjanci. Określiłem ich jako niebieskich pracowników, a to ze względu na to, że ich mundury najczęściej są w kolorze niebieskim, również samochody policyjne, czyli radiowozy są w kolorach przerażająco niebieskich poczyni ich bardzo charakterystycznymi. Czasami policja porusza się w samochodach cywilnych, czyli pracują w tajemnicy, tak, aby nie budzić niepokoju kierowców i żeby zachowywali się tak jak normalnie to robią, czyli popełniają o wiele więcej wykroczeń niż ma to miejsce w obecności radio wozów. Policja ma prawo używanie pistoletów w razie zagrożenia, ale z pewną zależnością, ponieważ nie mogą pierwsi strzelać, ale oczywiście mogą odpowiadać ogniem w przypadku ostrzału od nieprzyjaciela. Policjant to człowiek, który ma pilnować ładu i porządku w naszym państwie, oczywiście różnie to bywa, ponieważ zjawisko korupcji ma również jedno z największych zastosowań w policji, a więc niczego nie można być pewnym w dzisiejszych czasach. Osoba walcząca z ogniem to oczywiście strażak, którego służba na ogół nie jest zbyt wesoła, ponieważ pożar to bardzo niebezpieczna sprawa, którą trzeba bardzo szybko opanować, ponieważ potrafi się błyskawicznie rozprzestrzeniać i niszczyć wszystko, co tylko znajdzie na swojej drodze Strażak jest to osoba, która ma walczyć z ogniem, ale oczywiście z tym ogniem, który wyrządza krzywdę i niszczy miano ludzi. Strażacy to między innymi również zawód niebezpieczny, a więc należy im się również możliwość wcześniejszego odejścia na emeryturę. Rozróżniamy dwa rodzaje straży pożarnej, a mianowicie straż ochotniczą o zawodową straż pożarną. Różnice są dość znaczne między tymi dwoma organami, ale cel jest jeden, reagować jak najszybciej i jak najsprawniej likwidować pożary. Innymi funkcjami straży pożarnej jest na przykład pomoc ofiarom wypadków drogowych i oczyszczanie otoczenia z substancji niebezpiecznych, na przykład z wycieków benzyny czy innych szkodliwych materiałów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo.