Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Wynalazki Grecji starożytnej

Z pojęciem maszyny łączymy nieodłącznie słowo postęp. Maszyny ułatwiają człowiekowi pracę, przyczyniają się do szybkiego rozwoju gospodarczego. Dzięki maszynom człowiek może pracować wydajniej i efektywniej a jednocześnie na pewno nie jest tak zmęczony. To co w dzisiejszych czasach jest jednoznaczne w starożytnej Grecji wszelkie wynalazki które mogły ulżyć pracy niewolników przeszły w zasadzie bez echa. To właśnie w starożytnej Grecji wynaleziono pierwszą maszynę parową i nie znaleziono dla niej żadnego zastosowania. Dlaczego tak się stało? Przecież mogła służyć ludziom w różnych przypadkach do różnych celów. To były inne czasy nie tylko pod względem społecznym, ale również ekonomicznym. Robocizna była tania a praca wykonywana przez niewolników. Niepotrzebna była mechanizacja a w niektórych przypadkach byłaby może szkodliwa. Większe zastosowanie wynalazków miało miejsce jedynie w budownictwie i hydraulice. Do budowy świątyń używano wielkich kamieni, więc siłą rzeczy trzeba było je jakoś transportować i tu znalazły zastosowanie machiny transportowe. Następnie te bloki trzeba było podnieść na odpowiednią wysokość i tu znalazły zastosowanie podnośniki.

Maszyna

Kategoria: Broń, Tagi: , , , ,

Maszyna po grecku nazywana jest „mechane”. Starożytni Grecy w ten sposób nazywali każdy przyrząd, który ułatwiał pracę człowiekowi lub powodował, że człowiek mógł wykonywać prace ponad swoje siły. Rozróżniano dwa rodzaje maszyn a mianowicie maszyny proste i maszyny złożone. Maszyny złożone to były w zasadzie maszyny proste, ale połączone w jakiś system. Pierwsze znane maszyny proste to równia pochyła i dźwignia a już bardziej nowoczesne to klin, śruba, krążek czyli znany przez nas blok oraz kołowrót. Te wynalazki sięgają czasów przedhistorycznych. Później nadszedł czas na praktyczne zastosowanie tych wynalazków. Pierwszym teoretykiem mechaniki był Archytas uczony grecki, który opracował teorię matematyczną dźwigni. Arystoteles poruszył kwestię dźwigni w swoich opracowaniach trzydzieści pięć razy. To on właśnie wyjaśniał miedzy innymi dlaczego szybciej porusza się wóz na dużych kołach od takiego wozu na małych kołach. Archimedes to jeden z najsłynniejszych i chyba najbardziej znanych do czasów obecnych teoretyk i wynalazca. Wśród jego wynalazków znajduje się wielokrążek i ślimacznica.