Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Wilanów

Piękna rezydencja wzniesiona przez króla Jana III Sobieskiego w XVII wieku. Właścicielami Wilanowa byli Czartoryscy, Lubomirscy, Potoccy i Braniccy. Początkowo rezydencja była niewielka, był to parterowy dwór. Jednakże wzrost potęgi Sobieskiego wpłynęły na powiększenie się typowego dworu na okazałą rezydencję. Również prestiż władcy przyczynił się do zmiany nazwy pałacu. Pierwotnie wieś, w której Sobieski kazał wznieść dwór nazywano Milanów, następnie by nawiązać do tradycji antycznych zmieniono nazwę na Villa Nova, by na końcu spolszczyć ją na Wilanów. Wielka rozbudowa pałacu odbyła się ,kiedy właścicielką stała się najbogatsza kobieta w ówczesnej Polsce Elżbieta Sieniawska. Również w 1730 roku kiedy właścicielem rezydencji został król August II Mocny dokonano wieku zmian i ulepszeń, głównie jeżeli chodzi o wystrój wnętrz. Dzięki rodzinie Potockich w 1805 roku otwarto w Wilanowie pierwsze muzeum w Polsce. Po ogromnych zniszczeniach wojennych udało się odbudować muzeum. Od 1945 roku opiekę nad pałacem przejęło Warszawskie Muzeum Narodowe i utworzyło w nim swój oddział.