Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Belweder

Początki Belwederu sięgają XVII wieku, kiedy to kanclerz wielki litewski Krzysztof Mikołaj Pac wzniósł willę na południowych przedmieściach Warszawy. Następnie w XVIII wieku Józef Fontana zbudował na miejscu willi pałac, którego właścicielami stali się Lubomirscy. Kolejno właścicielem był jeszcze Stanisław August, a po jego śmierci Józef Poniatowski. W 1818 roku Belweder stał się rezydencją naczelnego wodza wojsk polskich. Pod nadzorem Jakuba Kubickiego pałac przebudowano by nadać mu cechy klasycznej rezydencji, utworzono wielki dziedziniec honorowy. Do wybuchu powstania listopadowego mieszkał tu Wielki Książę Konstanty. Po pierwszej wojnie światowej Belweder był siedzibą naczelnika państwa a od 1922 roku prezydenta Polski. Obecnie pałac pełni rolę reprezentacyjną, mieści się tu też muzeum pamiątek po Józefie Piłsudzkim. Wykorzystuję się go podczas uroczystości o charakterze wojskowym tzn. Podczas wręczania nominacji generalskich, a także podczas spotkań dyplomatycznych głowy państwa z zagranicznymi przywódcami.