Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Melchior Wańkowicz

Jeden z najwybitniejszych polskich korespondentów wojennych. Urodził się 10 stycznia w Kałużycach na Mińszczyźnie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był żołnierzem, konkretnie podoficerem Związku Strzeleckiego. Jego pseudonimem wojennym był Jerzy Łużyc, którego używał w 1909 roku, a potem także podpisywał się nim pod swoimi publikacjami. Wydał autorską książkę „Te pierwsze walki”. W 1964 roku został aresztowany pod zarzutem współpracy z RWE. Totalitarna władza liczyła, że złamią Melchiora i ten poprosi ich o ułaskawienie. Jednak ten walczył i się nie poddał, nawet gdy nałożyli na niego blisko dwuletnią karę więzienia. Po czasie odstąpiono od tego wyroku. Uczestniczył w kilku pismach konspiracyjnych, zawsze były one drukowana potajemnie, we względnie niewielkich nakładach. Podczas Pierwszej Wojny Światowej uniknął rozstrzelania, a przed drugą został oskarżony o współpracę z Niemcami. Wydał wiele książek o walkach na froncie.