Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Policjant i strażak

Niebieski pracownik służby porządkowej to miedzy innymi policjanci. Określiłem ich jako niebieskich pracowników, a to ze względu na to, że ich mundury najczęściej są w kolorze niebieskim, również samochody policyjne, czyli radiowozy są w kolorach przerażająco niebieskich poczyni ich bardzo charakterystycznymi. Czasami policja porusza się w samochodach cywilnych, czyli pracują w tajemnicy, tak, aby nie budzić niepokoju kierowców i żeby zachowywali się tak jak normalnie to robią, czyli popełniają o wiele więcej wykroczeń niż ma to miejsce w obecności radio wozów. Policja ma prawo używanie pistoletów w razie zagrożenia, ale z pewną zależnością, ponieważ nie mogą pierwsi strzelać, ale oczywiście mogą odpowiadać ogniem w przypadku ostrzału od nieprzyjaciela. Policjant to człowiek, który ma pilnować ładu i porządku w naszym państwie, oczywiście różnie to bywa, ponieważ zjawisko korupcji ma również jedno z największych zastosowań w policji, a więc niczego nie można być pewnym w dzisiejszych czasach. Osoba walcząca z ogniem to oczywiście strażak, którego służba na ogół nie jest zbyt wesoła, ponieważ pożar to bardzo niebezpieczna sprawa, którą trzeba bardzo szybko opanować, ponieważ potrafi się błyskawicznie rozprzestrzeniać i niszczyć wszystko, co tylko znajdzie na swojej drodze Strażak jest to osoba, która ma walczyć z ogniem, ale oczywiście z tym ogniem, który wyrządza krzywdę i niszczy miano ludzi. Strażacy to między innymi również zawód niebezpieczny, a więc należy im się również możliwość wcześniejszego odejścia na emeryturę. Rozróżniamy dwa rodzaje straży pożarnej, a mianowicie straż ochotniczą o zawodową straż pożarną. Różnice są dość znaczne między tymi dwoma organami, ale cel jest jeden, reagować jak najszybciej i jak najsprawniej likwidować pożary. Innymi funkcjami straży pożarnej jest na przykład pomoc ofiarom wypadków drogowych i oczyszczanie otoczenia z substancji niebezpiecznych, na przykład z wycieków benzyny czy innych szkodliwych materiałów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo.