Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Zamek królewski

Zamek zaczęto budować już w XV wieku, powstała wtedy Wieża Wielka, nazywana dzisiaj grodzką. Za czasów Zygmunta III Wazy rozbudowano go znacznie i stworzono rezydencję królewską, miejsce obrad sejmu i centrum administracyjne kraju. Następnie na skutek zniszczenia podczas wojen ze Szwecją zaczęto go przebudowywać w XVIII wieku i dobudowano dwa apartamenty: Wielki i Królewski. W czasie drugiej wojny światowej zamek zbombardowano i wysadzono przez wojska niemieckie. W 1971 roku zaczęto go odbudowywać dzięki ofiarności ludzi, po 1980 roku przeznaczono na ten cel fundusze państwowe. Zwiedzać możemy go od 1984 roku. Zamek królewski łączy cechy gotyku, baroka, rokoko i klasycyzmu. Ważnym elementem Zamku Królewskiego jest jego ogród, który rozciągał się między Zamkiem a Wisłą i zajmował powierzchnię około 2,5 hektara. W XVII wieku upiększono go fontannami, rzeźbami i unikatowymi roślinami. Splendoru dodano mu jeszcze w okresie międzywojennym, urządzając go w stylu barokowych ogrodów francuskich. Obecnie trwają prace mające na celu przywrócić dawną świetność ogrodu.

Łazienki królewskie

Park Łazienkowski zajmuje powierzchnię 76 hektarów i powstał na terenie dziko rosnącego lasu. W 1778 roku uregulowano tu Promenadę Królewską czyli aleję biegnącą między kanałami wodnymi. Następnie sześć lat później jeden z kanałów przekształcono w istniejący do dzisiaj staw z wyspą. Stopniowo zaczęto dobudowywać początkowo łaźnię, willę królewską by stworzyć za czasów Stanisława Augusta najpiękniejszy park w ówczesnej Europie. Zwiedzając Łazienki Królewskie należy koniecznie zobaczyć Pałac na Wyspie. Przebudowano go z XVII wiecznej łaźni marszałka wielkiego Lubomirskiego. Kolejnym pięknym obiektem jest Pałac Myślewicki jako przykład stylu wczesnego klasycyzmu. Charakterystyczne w tej budowli jest to, że posiada dach w kształcie nawiązującym do wzorów chińskich. Pierwszym obiektem wzniesionym przez Stanisława Augusta Poniatowskiego był Biały Dom. Godnym naszej uwagi jest Stara Pomarańczarnia, Podchorążówka, Amfiteatr, a także inne pawilony, pomniki i rzeźby. Charakterystyczne dla Parku Łazienkowskiego są dumnie przechadzające się po jego terenie krzykliwe pawie.

Miasta Polski

Stolicą i największym miastem w naszym kraju jest Warszawa. Po II Wojnie Światowej miasto to zostało odbudowane w czynie społecznym, co odbyło się kosztem rozwoju innych polskich miast. W Warszawie znajdują się siedziby Parlamentu i Prezydenta, a także Zamek Królewski. Drugim co do wielkości miastem w Polsce jest obecnie Kraków, który stosunkowo niedawno wyprzedził trzecią Łódź. Kraków aż do przełomu siedemnastego i osiemnastego wieku stanowił stolicę Polski. Później miasto to znalazło się w granicach rozbioru austriackiego i jego rozwój został zahamowany. W Krakowie znajduje się największy kompleks zabytków w Polsce, usytuowany na Starym Mieście, z Sukiennicami, Kościołem Mariackim i Zamkiem na Wawelu. Trzecie miasto co do wielkości w naszym kraju – Łódź, rozwinęło się stosunkowo niedawno, dlatego jego zabytkowe centrum to przede wszystkim wspaniałe budynki z okresu Secesji, usytuowane w okolicy ulicy Piotrkowskiej. Łódź to od lat najważniejsze w kraju centrum przemysłu włókienniczego. Inne wielkie miasta Polski to Poznań i Wrocław, a także aglomeracje – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia i Sopot) oraz Aglomeracja Śląska (Katowice, Zabrze, Chorzów i inne miasta). Polskie miejscowości stanowią ciekawą atrakcję turystyczną nie tylko dla mieszkańców naszego kraju, ale również gości z Europy Zachodniej. Największą atrakcją turystyczną naszego kraju jest Stare Miasto w Krakowie, przyciągające największą liczbę turystów zagranicznych ze względu na swój zabytkowy charakter, ale również rozbudowaną ofertę rozrywkową. Do Krakowa turyści przyjeżdżają również zwiedzić Kazimierz, Kopalnię Soli w Wieliczce oraz aby udać się na wycieczkę do położonego niedaleko Oświęcimia, gdzie znajduje się słynny obóz koncentracyjny. Atrakcyjne są również polskie góry oraz miejscowości nadmorskie. W górach znajduje się wiele słynnych miejscowości uzdrowiskowych, takich jak choćby Muszyna, Krynica, Szczawnica, Rabka czy Ustroń. Najsłynniejszym górskim miastem w Polsce jest oczywiście Zakopane. Spacer po Krupówkach odbył choć raz chyba każdy mieszkaniec naszego kraju. Zakopane stanowi świetną bazę wypadową na wycieczki w najwyższe polskie góry – Tatry. Wiele znanych miejscowości turystycznych znajduje się również nad morzem. Wiele osób wybiera się jednak również do Trójmiasta, gdzie też znajdują się plaże, a przy okazji można zwiedzić Gdańsk i Gdynię. Ważnym regionem turystycznym jest Pojezierze Mazurskie.

Wilanów

Piękna rezydencja wzniesiona przez króla Jana III Sobieskiego w XVII wieku. Właścicielami Wilanowa byli Czartoryscy, Lubomirscy, Potoccy i Braniccy. Początkowo rezydencja była niewielka, był to parterowy dwór. Jednakże wzrost potęgi Sobieskiego wpłynęły na powiększenie się typowego dworu na okazałą rezydencję. Również prestiż władcy przyczynił się do zmiany nazwy pałacu. Pierwotnie wieś, w której Sobieski kazał wznieść dwór nazywano Milanów, następnie by nawiązać do tradycji antycznych zmieniono nazwę na Villa Nova, by na końcu spolszczyć ją na Wilanów. Wielka rozbudowa pałacu odbyła się ,kiedy właścicielką stała się najbogatsza kobieta w ówczesnej Polsce Elżbieta Sieniawska. Również w 1730 roku kiedy właścicielem rezydencji został król August II Mocny dokonano wieku zmian i ulepszeń, głównie jeżeli chodzi o wystrój wnętrz. Dzięki rodzinie Potockich w 1805 roku otwarto w Wilanowie pierwsze muzeum w Polsce. Po ogromnych zniszczeniach wojennych udało się odbudować muzeum. Od 1945 roku opiekę nad pałacem przejęło Warszawskie Muzeum Narodowe i utworzyło w nim swój oddział.

NastępnePoprzednie