Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Wynalazki Grecji starożytnej

Z pojęciem maszyny łączymy nieodłącznie słowo postęp. Maszyny ułatwiają człowiekowi pracę, przyczyniają się do szybkiego rozwoju gospodarczego. Dzięki maszynom człowiek może pracować wydajniej i efektywniej a jednocześnie na pewno nie jest tak zmęczony. To co w dzisiejszych czasach jest jednoznaczne w starożytnej Grecji wszelkie wynalazki które mogły ulżyć pracy niewolników przeszły w zasadzie bez echa. To właśnie w starożytnej Grecji wynaleziono pierwszą maszynę parową i nie znaleziono dla niej żadnego zastosowania. Dlaczego tak się stało? Przecież mogła służyć ludziom w różnych przypadkach do różnych celów. To były inne czasy nie tylko pod względem społecznym, ale również ekonomicznym. Robocizna była tania a praca wykonywana przez niewolników. Niepotrzebna była mechanizacja a w niektórych przypadkach byłaby może szkodliwa. Większe zastosowanie wynalazków miało miejsce jedynie w budownictwie i hydraulice. Do budowy świątyń używano wielkich kamieni, więc siłą rzeczy trzeba było je jakoś transportować i tu znalazły zastosowanie machiny transportowe. Następnie te bloki trzeba było podnieść na odpowiednią wysokość i tu znalazły zastosowanie podnośniki.