Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Maszyny hydrauliczne

Maszyny hydrauliczne były stosowane do czerpania i podnoszenia poziomu wody (nawadnianie pól), czerpanie i przesył wody przeznaczonej do picia i w domach przy różnorodnych pracach. Najprostszą maszyną do podnoszenia wody był znany do dziś żuraw. Przy pomocy żurawia woda była transportowana na wyższe poziomy. Żuraw z czasem został zastąpiony poręczniejszym urządzeniem składającym się z drewnianego koła, na którego obwodzie były zamontowane czerpaki. Czerpak położony najniżej na obracającym się kole czerpał wodę i unosił do wyżej położonych miejsc. Czerpaki unosiły się po kolei i dzięki temu woda płynęła równym strumieniem systemem korytek rozprowadzających wodę do miejsc gdzie powinna dotrzeć. Innym urządzeniem do podnoszenia wody była ślimacznica Archimedesa.. Urządzenie to składało się z pnia drzewa wydrążonego wewnątrz na całej swej długości. W środku była spirala, która mieściła się w rurze z listew drewnianych. Całe urządzenie było napędzane przez korbę obracaną przez dwóch robotników.