Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Machiny gospodarcze

Pierwszymi znanymi i stosowanymi przez wszystkich do dziś są takie narzędzia jak siekiera, piła, młot, dłuto czy nóż. Taka piła to kiedyś był po prostu drążek z napiętym sznurem. To były bardzo proste narzędzia, ale z czasem powstał pierwszy wóz. Była to najprostsza machina gospodarcza. Pierwsze wozy były na płozach takich jak mają sanie, ale z czasem powstały drewniane, koła które były do nich montowane. Koła były na początku pełne a w czasach późniejszych miały szprychy. Koła były mocowane na osiach. Inną machiną gospodarczą był pług służący do uprawy roli. Najpierw było radło i socha – to najprostsze urządzenia tego typu. Grecy wynaleźli pług, który składał się z metalowego lemiesza, okładnicy, grządzieli i drążka, który służył do kierowania pługa po roli. Po zbiorach trzeba było w jakiś sposób przerobić ziarno na mąkę potrzebną do wypieku chleba. Wtedy to właśnie powstał pierwszy młynek. Młynek to było koło z kamienia, wydrążone pośrodku, a w tym otworze był trzon z kamienia, który był napędzany przez ramię umieszczone na kołku. Kołkiem tym się kręciło nadając kołu ruch obrotowy, dzięki któremu następowało mielenie ziaren.