Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Elewatory i machiny transportowe

Elewatory i machiny transportowe znalazły zastosowanie przede wszystkim w budownictwie. W tamtych czasach były wznoszone potężne budowle a ich wznoszenie wymagało bardzo dużego wysiłku. Budowano z potężnych bloków kamiennych, które siłą rąk ludzkich były wtaczane po rampach na odpowiednie przeznaczone dla nich miejsce. Tak właśnie powstawały sztuczne wzgórza w Mezopotamii czy piramidy w Egipcie. Do najmniej skomplikowanych urządzeń należały urządzenia składające się z belki drewnianej, wielokrążka, liny wyciągowej, wielokrążka, osi, uchwytów kołowrotu oraz krążka pomocniczego. Machina zbudowana z takich części nadawała się do podnoszenia niewielkich ciężarów i mógł ja obsługiwać jeden lub dwóch niewolników. Machina transportowa została wynaleziona w zasadzie z konieczności przez architekta Chersifona i budowniczego Metageneza. Bagniste tereny uniemożliwiały transport budulca gdyż koła wozów się zapadały. Przede wszystkim trzeba było przetransportować słupy, z których miały powstać kolumny. Jedynym wyjściem było umieszczenie takiego słupa w drewnianej ramie z uchwytami, do których były zaprzęgane woły pociągowe.