Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Czołgista i spadochroniarz

Żołnierz poruszający się czołgami to nikt inny jak czołgista. Są oczywiście dwie strony poruszania się czołgami, oczywiście chodzi mi tutaj o zalety i wady, a nie o kierunki poruszania się. Ludzie muszą wiedzieć, że czołgi to doskonałą broń militarna w połączeniu z pojazdem, który może poruszać się po niemalże każdym terenie. Rekrucie, którzy są przydzielani do czołgów najczęściej nie są wielkiej postury, ponieważ czołgi to jedna dość małe wewnątrz pojazdy, które pomimo swojej potężnej budowy w środku może pomieścić, co najwyżej kilku żołnierzy. Czołgiści są również podzieleni na odpowiednie profesje, ponieważ wszyscy nie mogą robić tego samego, dlatego właśnie jeden z czołgistów jest dowódcą, inny jest kierowcą całego czołgu i najczęściej zna się również na naprawach mechanicznych czołgu. Kolejna osoba to między innymi strzelec, który obsługuje karabin maszynowy i działo, które jest częścią składową czołgu. Oczywiście jeszcze w czołgu musi się znajdować osoba obsługująca stacje nadawczo odbiorczą, czyli radiotelegrafista. Spadający żołnierz, to określenie, które pasuje do spadochroniarzy. Oczywiście jest to określenie stosunkowo humorystyczne i nie należy go brać na poważnie. Spadochroniarze należą do jednostek powietrznych, czyli jak to się mówi skaczą z samolotów na ziemię, oczywiście nie bez żadnego sprzętu jak sama nazwa wskazuje spadochroniarz wyskakując z samolotu jest wyposażony w spadochron, który ochrania skoczka przed nadmierną prędkością opadania, co w konsekwencji na pewno wywołałoby śmierć skoczka w kontakcie z ziemią. Spadochroniarz to bardzo niebezpieczna profesja żołnierzy, ponieważ nawet najmniejszy błąd skoczka i może zakończyć się śmiercią, a co gorsza, jeżeli sprzęt okaże się wadliwy, albo uszkodzony to niemalże pewne jest, że dany skoczek zakończy swój żywot. Jedynym pocieszeniem jest to, że śmierć spowodowana upadkiem z tak wielkiej wysokości będzie szybka i dany skoczek nie będzie się męczył. Spadochroniarze są coraz rzadziej wykorzystywanymi jednostkami bojowymi podczas konfliktów.

Armia

Każda armia ma różnych żołnierzy, a ja postaram się przybliżyć wam moi drodzy czytelnicy po trochu kilka wybranych rodzajów jednostek wojskowych. Oczywiście nie będą to wyczerpujące dane, aczkolwiek postaram się zarysować wma ogólny wygląd każdego z przedstawianych rodzajów żołnierzy. Najbardziej znanymi rodzajami jednostek są oczywiście strzelcy, następnie chciałbym wam jeszcze zaprezentować czołgistów, spadochroniarzy, saperów, snajperów, pilotów. Są to znani wszystkim rodzaje funkcji żołnierskich, co oczywiście nie będzie większego problemu z rozpoznaniem ich. Oczywiście wojsko to bardzo szerokie pojęcie, ponieważ jest bardzo dużo profesji, do jakich zostają przydzieleni młodzi rekruci, po czym muszą opanować daną profesję w stopniu wystarczającym. Oczywiście wszyscy ludzie muszą nauczyć się, że służba wojskowa to obowiązek, od którego nie wolno uciekać. Jednak w naszym kraju jak na razie ochotników jest bardzo mało, ponieważ każdy uważa, że wojsko o jednak dość duża strata czasu. Żołnierz obsługujący pistolet to najczęściej strzelec, jednak nie koniecznie zawsze, ponieważ wszyscy żołnierze noszą przy sobie zazwyczaj broń, więc z tego powodu nie możemy ich określać strzelcami. Bardzo często i dokładnie taką różnicę było w wojnach w wieku siedemnastym i osiemnastym, kiedy to dopiero zaczynano, produkowac broń i oczywiście nie była ona tak doskonała jak w dzisiejszych czasach. Strzelcy posiadali broń i maszerowali na początkach całej armii przeciwko drugiej w momencie natarcie zaczynano ostrzał wrogich jednostek, aby zadać im jak najwięcej ran, a następnie wkraczały do akcji jednostki konne, które początkowo używały rewolwerów lub tym podobnej broni, a następnie walczono przy użyciu mieczy czy nawet bagnetów. Ludzie w dawnych czasach prowadzili wojny kontaktowe, a w dzisiejszych czasach są raczej one prowadzone w postaci na daleki dystans, aby stracić jak najmniej własnych jednostek, ponieważ siła każdej armii tkwi w jej jednostkach, która muszą dzielnie i skutecznie walczyć.

Zamek królewski

Zamek zaczęto budować już w XV wieku, powstała wtedy Wieża Wielka, nazywana dzisiaj grodzką. Za czasów Zygmunta III Wazy rozbudowano go znacznie i stworzono rezydencję królewską, miejsce obrad sejmu i centrum administracyjne kraju. Następnie na skutek zniszczenia podczas wojen ze Szwecją zaczęto go przebudowywać w XVIII wieku i dobudowano dwa apartamenty: Wielki i Królewski. W czasie drugiej wojny światowej zamek zbombardowano i wysadzono przez wojska niemieckie. W 1971 roku zaczęto go odbudowywać dzięki ofiarności ludzi, po 1980 roku przeznaczono na ten cel fundusze państwowe. Zwiedzać możemy go od 1984 roku. Zamek królewski łączy cechy gotyku, baroka, rokoko i klasycyzmu. Ważnym elementem Zamku Królewskiego jest jego ogród, który rozciągał się między Zamkiem a Wisłą i zajmował powierzchnię około 2,5 hektara. W XVII wieku upiększono go fontannami, rzeźbami i unikatowymi roślinami. Splendoru dodano mu jeszcze w okresie międzywojennym, urządzając go w stylu barokowych ogrodów francuskich. Obecnie trwają prace mające na celu przywrócić dawną świetność ogrodu.

Jednostki alarmowe

Na świecie i w każdym państwie służby dzielą się na różne jednostki i jest to podział, który możemy spotkać w każdym państwie, jedynie, co możemy jeszcze rozróżnić to, jaką pełnią role odpowiednie jednostki w danych państwach, ponieważ czasami w jednym państwie dana rodzaj służby ma większą władzę nad innymi, a czasami mniejszą od innych. W głównej mierze zależy od systemów rządów danego państwa i tego jak on widzi rolę danej jednostki w strukturach państwowych. W moim artykule zajmiemy się jednostkami takimi jak policjanci, strażacy, żołnierze naziemni, marynarzami wojennymi, członkami straży miejskiej i tym podobnych. Ludzie wykonujący takie funkcje są specjalnie szkoleni oraz dostają odpowiednie wynagrodzenia za wykonywanie danych funkcji. Każda jednostka odpowiada za daną funkcję i musi ją spełniać w sposób zadowalający. Oczywiście za każdy stopień niebezpieczeństwa są odpowiednie korzyści. Na przykład za wykonywanie zawodów groźnych takich jak policja, możemy odejść na wcześniejszą emeryturę.

Poprzednie