Historia świata

Lepsze i gorsze chwile w historii

Cmentarz powązkowski

Z chwilą utworzenia cmentarz na Powązkach leżał poza granicami Warszawy i był po cmentarzu świętokrzyskim drugim co do wielkości miejscem pochówku Warszawiaków. W XIX wieku rozbudowano kościół św. Karola Boromeusza w stylu neorenesansowym. Od 1925 roku po pochówku Władysława Reymonta zapoczątkowano zwyczaj chowania zmarłych w Alei Zasłużonych. Opiekę nad nim sprawuje Kuria Metropolitarna Warszawy, którą reprezentuje zarząd cmentarza i Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Starych Powązek. Cały teren podlega również ochronie konserwatorskiej Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy. Od powstania zwiększył swoją objętość dziewiętnastokrotnie i dzisiaj zajmuje powierzchnię 43 hektarów. W czasie II wojny światowej działała tutaj Armia Krajowa, były tu składy broni, stąd też rozprowadzano żywność do getta warszawskiego. Wśród 2,5 miliona pochowanych, jest bardzo wiele znanych osób. Spoczywają tu między innymi : Hanka Bielicka, Adolf Dymsza, Franciszek Bohomolec, Mieczysława Ćwiklińska, Tadeusz Dołega-Mostowicz, Edward Dziewoński, Władysław Hańcza, Marek Hłasko, Gustaw Holoubek i wielu innych.

Ksawery Pruszyński

Był absolwentem gimnazjum jezuitów. Potem studiował prawo na UJ. Po studiach wstąpił do instytucji „Myśl mocarstwowa”. I jego pierwsze artykuły związane były właśnie z tą organizacją, a publikował je w „Dniach akademickich”. Później podjął pracę w krakowskim „Czasie”. Pierwsza jego praca tam dotyczyła korekty, dopiero potem zajmował się przeglądaniem prasy zagranicznej, a dopiero od 1930 roku jako autor reportaży. Jeden z pierwszych dotyczył Węgier. W 1932 oddał do druku debiutancką książkę „Gdańsk 193?”, w której postawił teorię, iż być może to o Gdańśk rozpęta się nowa wojna. Publikował także artykuły w „Buncie Młodych” oraz był aktywnym członkiem środowiska młodych konserwatystów. Był członkiem formacji armii polskiej w Brygadzie Podhalskiej oraz z 1. Dywizją Pancerną, z którą walczył pod Falaise we Francji w 1944 roku. Jeden z najczęściej wybuchających miejsc zapalnych, objętych wojną i okupacją. Pośmiertnie zyskał nawet pośmiertną pochwałę od Kapuścińskiego.

Wynalazki Grecji starożytnej

Z pojęciem maszyny łączymy nieodłącznie słowo postęp. Maszyny ułatwiają człowiekowi pracę, przyczyniają się do szybkiego rozwoju gospodarczego. Dzięki maszynom człowiek może pracować wydajniej i efektywniej a jednocześnie na pewno nie jest tak zmęczony. To co w dzisiejszych czasach jest jednoznaczne w starożytnej Grecji wszelkie wynalazki które mogły ulżyć pracy niewolników przeszły w zasadzie bez echa. To właśnie w starożytnej Grecji wynaleziono pierwszą maszynę parową i nie znaleziono dla niej żadnego zastosowania. Dlaczego tak się stało? Przecież mogła służyć ludziom w różnych przypadkach do różnych celów. To były inne czasy nie tylko pod względem społecznym, ale również ekonomicznym. Robocizna była tania a praca wykonywana przez niewolników. Niepotrzebna była mechanizacja a w niektórych przypadkach byłaby może szkodliwa. Większe zastosowanie wynalazków miało miejsce jedynie w budownictwie i hydraulice. Do budowy świątyń używano wielkich kamieni, więc siłą rzeczy trzeba było je jakoś transportować i tu znalazły zastosowanie machiny transportowe. Następnie te bloki trzeba było podnieść na odpowiednią wysokość i tu znalazły zastosowanie podnośniki.

Pałac namiestnikowski

Zbudowano go dla hetmana Koniecpolskiego w latach 1643-1645. Następnie właścicielami pałacu zastali Radziwiłłowie, i byli nimi od końca XVII wieku do roku 1817, a od 1818 roku zakupiły go władze Królestwa Kongresowego by zrobić tu siedzibę namiestnika generała Józefa Zajączka. Przebudowano go wtedy na styl klasycystyczny, autorem pomysłu był Ch.P.Aigner. W 1821 roku ustawiono od frontu dwa kamienne lwy autorstwa Camillo Laudiniego. Obecnie jest tu siedziba Prezydenta RP. Przed pałacem stoi pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Miało tu miejsce szereg ważnych wydarzeń mających ogromne znaczenie dla Polski. W 1955 roku to właśnie w Pałacu Namiestnikowskim podpisano Układ Warszawski. W 1970 roku również tu podpisano układ o normalizacji stosunków z Niemcami. No i w końcu Pałac Namiestnikowski był świadkiem prowadzonych w 1989 roku obrad okrągłego stołu. Dzisiaj niewiele osób kojarzy go jako siedzibę Prezydenta, często nawet sami Warszawiacy uważają, że Prezydent ma swoją siedzibę w Belwederze.

Poprzednie